Dinsdag 30 maart 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32 317, MA

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021; JBZ-Raad

3.
35 745, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake EU-voorstellen tot wijziging van het mandaat Europol; EU-voorstellen voor een verordening tot wijziging mandaat Europol

Bespreking brief minister J&V d.d. 24 maart 2021 inzake beantwoording vragen uitbreiding mandaat Europol

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen