Dinsdag 13 april 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

Bespreking

4.
Rondvraag