Dinsdag 13 april 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 april jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
Terugblik plenair debat Koninkrijksrelaties d.d. 6 maart 2021

Bespreking

4.
35570 IV, K

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten (ACS) tweede kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brief d.d. 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte ACS-landen tweede kwartaal 2021

5.
35570 IV, M

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO); Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking brief d.d. 26 maart 2021 over uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel COHO

6.
35570 IV, J / T02533

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding rapporten Taakverdeling en BES-fonds; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking brief d.d. 29 maart 2021 inzake aanbieding rapporten Taakverdeling en BES-fonds

9.
Rondvraag