Dinsdag 11 mei 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35812, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de uitbetaling van compensatie en het overnemen van private schulden van gedupeerden die zich in MSNP- of WSNP-trajecten bevinden; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen