Dinsdag 11 mei 2021, commissies Financiƫn (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Bespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen