Dinsdag 11 mei 2021, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda

2.
EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Commissiemededeling: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Inbreng schriftelijk overleg

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen