Dinsdag 1 juni 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35572 / 32140, V

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.
35468 / 35704 / 35812, H

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voortgangsrapportage; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking

4.
35420, AW

Brief van de bewindspersonen van EZK, van FIN en van SZW over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 ; Noodpakket banen en economie

Bespreking

5.
35.572 / 35.659, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen