Dinsdag 15 juni 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+I&A/JBZ

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

4.
Terugkoppeling 142ste IPU Assemblee en 12 Plus Groep

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen