Dinsdag 15 juni 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
LXV Plenaire COSAC, 31 mei-1 juni 2021

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

3.
Conferentie over de Toekomst van Europa

Plenaire vergadering van 19 juni 2021

Bespreking

4.
22.112, IN

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie voortgang op hervormingsterrein in Albanië; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 juni 2021 inzake kabinetsappreciatie voortgang op hervormingsterrein in Albanië

5.
21.501-02, CZ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de geannoteerde agenda van de RAZ van 22 juni 2021

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen