Dinsdag 15 juni 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Technische briefing (besloten; via Teams)

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord