Dinsdag 29 juni 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+KOREL

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

4.Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Armenië

5.Videoconferentie GBVB/GVDB 8-9 september 2021

Inventarisatie

7.Rondvraag


Korte aantekeningen