Dinsdag 29 juni 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.35.570 IV / 34.269, R

Brief van de staatssecretaris van BZK over toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brief toekennen 5de tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

5.35.420, BB

Brief van de staatssecretaris van BZK over het steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0); Noodpakket banen en economie

Bespreking Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen