Dinsdag 29 juni 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

5.35352, H

Brief van de ministers van OCW en voor BVOM over onderzoekskaders 2021 en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen