Dinsdag 6 juli 2021, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Verslag schriftelijk overleg (35570 XIX, J)

Inbreng nader schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen