Dinsdag 6 juli 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

2.34878, H

Brief van de minister van OCW over ontwikkelingen in de wetgeving omtrent het register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen