Dinsdag 14 september 2021, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

4.Rondvraag


Korte aantekeningen