Dinsdag 28 september 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:35 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+I&A/JBZ

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

4.29521, AO

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van BuZa., van Defensie en de staatssecretaris van JenV inzake de Afghaanse tolken; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Bespreking verslag schriftelijk nader overleg

5.Mededelingen en informatie

Overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

6.Rondvraag


Korte aantekeningen