29.521

Nederlandse deelname aan vredesmissiesDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Nederlandse deelname aan vredesmissies.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besloot op 23 november 2021 om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de brief (EK, AS met bijlage) van de ministers van Buitenlandse Zaken (BuZa) en van Defensie en van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHenO) van 5 november 2021 inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022 opnieuw te agenderen.

De commissie heeft op 23 november 2021 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief (EK, AP met bijlage) van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO van 15 oktober 2021 inzake aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel. De brief is op 26 november 2021 verstuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Een afschrift is verzonden aan de minister van Defensie.


Kerngegevens

begonnen

8 april 2004

titel

Nederlandse deelname aan vredesmissies

schriftelijke voorbereiding


Documenten