Dinsdag 28 september 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Geannoteerde agenda en verslag van de ingelaste JBZ-raad van 31 augustus 2021

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake de ingelaste JBZ-Raad van 31 augustus 2021; Brief van de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de ingelaste JBZ-raad van 31 augustus 2021

4.
E210013

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de voorstellen voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (COM(2020)825) en voor een Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (COM2020)842); EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten COM(2020)825


5.
Mededelingen en informatie

6.
Rondvraag