Dinsdag 28 september 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Inloop

2.
Opening

3.
Openbaar deskundigengesprek met prof. dr. C.R.J.J. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)

in het kader van de mededeling over mensenhandel

Spreker

C.R.J.J. Rijken, Tilburg Law School


4.
Gedachtewisseling van de leden met de deskundige

5.
Sluiting