Dinsdag 5 oktober 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 12:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32317, MK

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake de geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober

3.
Nabeschouwing deskundigengesprek met prof. dr. C.R.J.J. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen