Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

3.Terugkoppeling NAVO PA Annual Session

4.Terugkoppeling werkbezoek aan onderdelen van Defensie

5.Uitnodiging ICM Responding to Foreign Interference in Cooperation with Like-Minded Democracies

Inventarisatie deelname

6.Mededelingen en informatie
7.Rondvraag


Korte aantekeningen