Dinsdag 9 november 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E210023 - Werkprogramma Europese Commissie 2022

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Bespreking Planning prioritaire selectie

4.
Strategisch Prognoseverslag 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering

5.
Algemene Europese Beschouwingen 2022

Bespreking inventarisatie datumvoorstel AEB

6.
Plenaire COSAC, 29-30 november 2021

Inventarisatie

7.
AFCO ICM over de Toekomst van Europa, 9 november 2021

Mondelinge terugkoppeling

8.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Bespreking

9.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen