Dinsdag 9 november 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:55 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Inbreng schriftelijk overleg

7.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen