Dinsdag 9 november 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
21.501-07 EK, DO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Ecofinraad 28 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen