Dinsdag 9 november 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
Verzoek Eilandsraad Sint Eustatius

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen