Dinsdag 9 november 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35897 / 35374, A

Brief van de staatssecretaris van SZW over het opnemen van de inhoud van een aangenomen amendement van het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen in de Verzamelwet SZW 2022; Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

Bespreking brief opnemen amendement-Peters en Bruins (35374, nr. 11) in Verzamelwet SZW 2022

3.Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen