Dinsdag 23 november 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:35 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+I&A/JBZ

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

4.
29521

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Bespreking

5.
35925 X,

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

Bespreking

6.
T03132

Toezegging Kabinetsinzet gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie inzake duurzaamheid (35.570 XVII); Brief van de minister voor BHenO inzake toezegging Kabinetsinzet gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie inzake duurzaamheid; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Bespreking brief en status toezegging

8.
Terugkoppeling ICM Responding to Foreign Interference in Cooperation with Like-Minded Democracies

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen