Dinsdag 30 november 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Nadere procedure

3.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Bespreking

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BVOM over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen