Dinsdag 7 december 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:25 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+KOREL

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

3.Terugkoppeling 143ste IPU Assemblee

4.Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Kirgizi√ę

6.Rondvraag


Korte aantekeningen