Dinsdag 7 december 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.Conferentie over de Toekomst van Europa

stand van zaken

Bespreking

3.Plenaire COSAC

mondelinge terugkoppeling

4.T03070

Toezegging Actieve inzet tegen Poolse campagne lhbti (35.403)

Bespreking van de brief van 3 december 2021 inzake Nederlandse inzet voor gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU

6.21.501-02 EK, DM

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 23 november 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

8.Rondvraag


Korte aantekeningen