Dinsdag 21 december 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.35964

Twaalfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten

Procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen