35.984

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerkIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 verhoogd.

Doel van de verhoging is het mede mogelijk maken dat het schilderij De Vaandeldrager, geschilderd door Rembrandt van Rijn, in het Nederlandse publieke domein komt. Met dit wetsvoorstel worden middelen beschikbaar gesteld zodat de minister van OCW namens de Staat der Nederlanden het schilderij kan verwerven en in eigendom nemen.


Stand van zaken

Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 16 december 2021 aangenomen door Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1, DENK, PVV en FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 14 januari 2022 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, E met bijlage) ontvangen. De plenaire behandeling, inclusief de stemming over het voorstel en - desgewenst - eventuele moties, vindt plaats op 18 januari 2022.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 8 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 december 2021.


Documenten