Dinsdag 21 december 2021, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35925 XV / 35925 IV, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de rapportage aangaande het realiseren van de toegezegde kwantitatieve reductie van armoede onder kinderen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg over reductie van kinderarmoede3.Rondvraag


Korte aantekeningen