Dinsdag 18 januari 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Nadere procedure

3.
31865, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg

4.
35925 IX, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

Bespreking

6.
35932, D

Brief van de minister van BZK over de financiële effecten van de bevriezing van het aandeel van de WOZ-waarde in de verhuurderheffing; Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Bespreking

8.
21.501-07 EK, DW

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

9.
Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

Bespreking

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen