35.932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingenDit wetsvoorstel regelt een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. De bevriezing van de huren in de sociale sector betekent dat in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Daarom worden woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders tegemoetgekomen via een tariefsverlaging die de lasten van verhuurders die belastingplichtig zijn voor de verhuurderheffing beperkt. Op deze manier blijven de kasstroom en het vermogen, en daarmee de investeringscapaciteit, van de sector voor de korte en voor de lange termijn op peil.

Verhuurders worden aanvullend tegemoetgekomen door een extra verlaging van de verhuurderheffing.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 14 december 2021, evenals de behandeling van vijf andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022. Tijdens de behandeling van de andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022 werden zeven moties ingediend waarvan er 1 op 14 december 2021 en 1 op 21 december 2021 werd aangehouden.

De stemmingen over de vijf overige moties vonden plaats op 21 december 2021.

Op 15 november 2021 vond een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van de ministeries van BZK en Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2022.


Documenten

45