35.932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingenDit wetsvoorstel regelt een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. De bevriezing van de huren in de sociale sector betekent dat in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Daarom worden woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders tegemoetgekomen via een tariefsverlaging die de lasten van verhuurders die belastingplichtig zijn voor de verhuurderheffing beperkt. Op deze manier blijven de kasstroom en het vermogen, en daarmee de investeringscapaciteit, van de sector voor de korte en voor de lange termijn op peil.

Verhuurders worden aanvullend tegemoetgekomen door een extra verlaging van de verhuurderheffing.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 30 november 2021 het eindverslag onder voorbehoud uitgebracht.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 13 en 14 december 2021. Eventuele stemmingen vinden daarna plaats op 21 december 2021.

Op 15 november 2021 vond een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van de ministeries van BZK en Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2022.


Documenten