Dinsdag 18 januari 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35300 VI, BO

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking brief van de minister inzake de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

3.
E210019

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie; EU-voorstellen: Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie (COM(2021)205, COM(2021)206 en COM(2021)202)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

4.
Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen