Dinsdag 8 maart 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 17:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

De vergadering is aansluitend aan de combi-vergadering BDO+I&A/JBZ

3.Werkbezoek aan onderdelen van Defensie

Inventarisatie deelname

4.Terugkoppeling Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB 24-25 februari te Parijs

5.Terugkoppeling OVSE PA Winter meeting 24-25 februari te Wenen

6.Terugkoppeling NAVO PA - Joint Committee meetings te Brussel

8.Rondvraag


Korte aantekeningen