Dinsdag 8 maart 2022, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35420 BT, BP en BR

Bespreking en inbreng voor nader schriftelijk overleg over brieven inzake steunpakket eerste kwartaal 2022 en NOW-6 en NOW-53.Rondvraag


Korte aantekeningen