Dinsdag 15 maart 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)



Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Terugkoppeling Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB 24-25 februari te Parijs

5.Rondvraag


Korte aantekeningen