Dinsdag 14 juni 2022, commissies Justitie & Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.29279, J Staatscommissie rechtsstaat

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK over de voorbereidingen voor de instelling van een staatscommissie rechtsstaat; Rechtsstaat en Rechtsorde

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen