Dinsdag 12 juli 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.36120, VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

Procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen