Dinsdag 29 november 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen