Dinsdag 20 december 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35397

Initiatiefvoorstel-Chris Simons en Inge van Dijk Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Bespreking datum voortzetting plenaire behandeling

5.36200 VII / 36200 IV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

Bespreking reactie op het toezeggingenrappel

7.Rondvraag


Korte aantekeningen