Dinsdag 20 december 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Werkbezoek Brussel

Bespreking

3.Plenaire sessie Benelux parlement 9 en 10 december 2022

Terugkoppeling door de delegatieleider

4.35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de uitvoering van de Motie Karimi inzake een special envoy voor Media Freedom (35.295, S)

5.21501-20, CW

Brief van de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Europese Raad en EU-ASEAN Top van 14, 15 en 16 december 2022; Europese Raad

Bespreking


Korte aantekeningen