35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of mediaIn deze motie wordt de regering verzocht om de benoeming van een special envoy on freedom of media door en voor de Europese Raad te bepleiten en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 35.295, S
ingediend 8 februari 2022
bij debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, Fractie-Nanninga, PVV, 50PLUS en FVD stemden tegen.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.A. Koole (PvdA)
dossier(s) EU en de rechtsstaat (35.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering