Dinsdag 20 december 2022, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag

7.openstaande correspondentieKorte aantekeningen