36.250 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 15 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: DENK, FVD, BIJ1 en Groep Van Haga.

De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel 37 van de begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.


Documenten