Dinsdag 20 december 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35788/36200, AB en 36200, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over herinvoering basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs en over de uitvoering motie-Koffeman c.s. (36.200, P); Kabinetsformatie 2021; Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie; Miljoenennota 2023

Inbreng nader schriftelijk overleg

5.Rondvraag


Korte aantekeningen