35.788, H

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om andere mogelijkheden voor compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel te onderzoeken en daarover de Kamer binnen drie maanden te informeren.Kerngegevens

nummer 35.788, H
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, VVD, ChristenUnie en FVD stemden tegen.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
uitvoeringsstatus afgevoerd


Uitvoering